Szkoła Podstawowa  im.Janusza Kusocińskiego

Żywa lekcja historii

        10 października 2019 roku naszą szkołę odwiedził Teatr Historyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego” z dwoma przedstawieniami na temat historii Polski.  

     Klasy młodsze wspaniale zostały wprowadzone w niektóre zagadnienia polskiej historii, natomiast dla klas  starszych było to doskonałe przypomnienie materiału Ku Niepodległej !

Uczniowie klas czwartych i piątych przenieśli się do epoki  średniowiecza. Niektórzy  mieli okazję wcielić się w rolę wojów, rycerzy oraz średniowiecznych myśliwych.

   .         

                Na  zajęciach dla klasy siódmej i klas ósmych aktorzy poruszyli zagadnienia powstań narodowo wyzwoleńczych. Bogactwo strojów i uzbrojenia ułatwiło młodzieży określić charakter i różnice powstań Listopadowego i Styczniowego. Poznali rolę kosynierów, wojska Księstwa Warszawskiego. W wędrówce przez lata spotkali postać Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego, aby po 123 latach traumatycznych doświadczeń Polaków spotkać Naczelnika Józefa Piłsudskiego – symbol odzyskania Niepodległości. 

      „Żywa Lekcja Historii” to podróż przez wieki, poruszająca zagadnienia wychowania patriotycznego. To przede wszystkim zaznajomienie uczniów z historią poprzez kontakt z dawnymi obyczajami, bronią oraz uzbrojeniem ochronnym.

      W trakcie lekcji żywej historii dzieci i młodzież mieli okazję dobrze się bawiąc zdobyć wiedzę historyczną.  

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

 20 września 2019r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji realizowanychw ramach lokalnego programu rewitalizacji w latach 2016 - 2020  w Gminie Suchań   (termomodernizacja budynku szkoły, zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły, budowa kompleksu lekkoatletycznego). W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, grono pedagogiczne, uczniowie oraz mieszkańcy Suchania. Pani Stanisława Bodnar Burmistrz Suchania podziękowała za wsparcie i zaangażowanie przy realizacji inwestycji: panu marszałkowi Jarosławowi Rzepie, wykonawcom robót, samorządowcom i dyrekcji szkoły. Po występach artystycznych w wykonaniu uczniów klas młodszych, ksiądz proboszcz Robert Kos dokonał poświęcenia nowego obiektu. Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie symbolicznej wstęgi przez: Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego pana Jarosława Rzepę, Burmistrza Suchania panią Stanisławę Bodnar, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Suchaniu panią Małgorzatę Sawczuk oraz przez przedstawicieli społeczności szkolnej: Bartłomieja Bentkowskiego i Urszulę Stolarską.

Następnie  wszyscy uczniowie udali się na boiska sportowe, gdzie odbyły się szkolne zawody: dla uczniów klas 1-4 i OP  biegi przełajowe, a dla uczniów klas  5-8 biegi   na dystansie 60m i skok w dal.

Z życia Koła Turystyczno-Krajoznawczego WRZECIONO

W sobotę 21 września odbył się pierwszy w tym roku szkolnym rajd pieszy. Uczestnicy ( uczniowie, rodzice, nauczyciele) pokonali trasę długości 8km, położoną  na ciekawym przyrodniczo terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego. Na zakończenie na polu biwakowym w okolicach Jeziora Okole zorganizowano ognisko. Pogoda i humory dopisały, co obrazują zdjęcia, które możesz obejrzeć w galerii.

02 września 2019  - inauguracja roku szkolnego 

Rok szkolny 2019/2020rozpoczął się w naszej szkolne uroczystym apelem, na którym obecne były władze miasta i gminy, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz rodzice uczniów. 

Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar życzyła nauczycielom wielu sukcesów i zadowolenia z pracy w nowym roku szkolnym. Dyrektor szkoły - Ryszard Jamroży przywitał nowych uczniów z klasy pierwszej, którzy dopiero rozpoczynają szkolną przygodę i życzył wszystkim wspaniałych chwil w szkole i realizacji swoich pasji i zainteresowań. Wicedyrektor szkoły - Małgorzata Konopka przedstawiła wychowawców klas i zapoznała ze zmianami organizacyjnymi szkoły.

 

O godzinie 10.30 zabrzmiał pierwszy dzwonek - znak, że wakacje się skończyły a  rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020.