Szkoła Podstawowa  im.Janusza Kusocińskiego

List Ministra Edukacji

Narodowej

Poniżej publikujemy list MEN Dariusza Piontkowskiego skierowany do nauczycieli, rodziców i uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021

Harmonogram mszy świętych inaugurujących rok szkolny 2020/2021

1 września 2020

2 września 2020

18.00. Suchań

18.00. Wapnica

16.00. Suchanówko

16.00. Słodkowo

16.15. Brudzewice

17.00. Żukowo

17.00. Nosowo

16.00.Słodkówko

17.00. Sadłowo

17.00. Modrzewo

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19

Poniżej publikujemy procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid-19 obowiązujące w Szkole Podstwowej w Suchaniu                                           od 01 września 2020 roku.

Jednocześnie tekst ten będzie dostępny w zakładce "Dokumenty szkolne"

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

                Dyrektor SP Suchań wraz z gronem pedagogicznym zaprasza na

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Suchaniu

w czasie pandemii COVID-19 odbędzie się dnia 01.09.2020r

według następującego harmonogramu:

 

W tym dniu apelu ogólnoszkolnego nie będzie.

Dzieci przychodzą/ przyjeżdżają do szkoły wg odrębnego harmonogramu zachowując zasady bezpieczeństwa.

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbywać się będą w obrębie danego oddziału klasowego z udziałem wychowawcy i uczniów. Wychowawcy tego dnia będą oczekiwać uczniów przy wejściu do budynku szkoły od strony zajazdu autobusowego. Następnie udają się ze swoimi wychowankami do klas gdzie nastąpi uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Rodzice oczekują dzieci poza budynkiem szkoły. Zadaniem rodzica jest zaopatrzenie ucznia w środki ochrony osobistej tj. maseczkę lub przyłbicę.

Msza święta w intencji inauguracji roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Parafii Suchań we wszystkich miejscowościach wg. odrębnego planu. Serdecznie wszystkich uczniów zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwie wraz z najbliższą rodziną.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego według klas

klasy 

godzina rozpoczęcia 

6A, 6B, 7A, 7B,7C,8A

9.00 - 10.30

3A, 3B, 4A, 4B, 5A

11.30 - 13.00

OP1,OP2, 1A, 1B,

2A, 2B

14.00 - 15.30

Harmonogram dojazdów do szkoły

w dniu 01.09.2020

Autobus 1

Przyjazdy klas 6-8

Autobus 2

Przyjazdy klas 6-8

Wapnica 8.10

Nosowo  8.15

Suchanówko 8.20

Suchanki   8.25

Modrzewo 8.30

Tarnowo  8.35

Słodkowo  8.45

Suchań 8.50

Słodkówko   8.20

Brudzewice Ko.l 8.25

Brudzewice  8.30

Żukowo      8.40

Sadłowo     8.45

Suchań      8.50

Autobus 1

odjazdy 6-8/Przyjazdy klas 3-5

Autobus 2

Odjazdy 6-8/ Przyjazdy klas 3-5

Suchań 10.30

Suchanówko 10.35

Nosowo 10.40

Wapnica 10.45

Suchanki 10.55

Tarnowo  11.00

Modrzewo  11.05

Słodkowo 11.15

Suchań   11.20

Suchań 10.30

Sadłowo 10.35

Żukowo 10.45

Brudzewice 10.55

Brudzewice Kol.    11.00

Słodkówko 11.05

Suchań  11.15

Autobus 1

Odjazdy 3-5/Przyjazdy klas 0-2

Autobus 2

Odjazdy 3-5/Przyjazdy klas 0-2

Suchań 13.00

Suchanówko 13.05

Nosowo 13.10

Wapnica 13.15

Suchanki 13.25

Tarnowo  13.30

Modrzewo  13.35

Słodkowo 13.45

Suchań   13.50

Suchań 13.00

Sadłowo 13.05

Żukowo 13.15

Brudzewice 13.25

Brudzewice Kol.    13.30

Słodkówko 13.35

Suchań  13.45

odjazd klas 0-2

odjazd klas 0-2

15.30

15.30

Uwaga rodzice dzieci oddziałow przedszkolnych !

W załaczniku poniżej  prezentujemy zestaw przyborów  "wyprawka szkolna " dla dzieci oddziałow zerowych obowiązujący                      od 01 września 2020 r.

 

Środki ostrożności w czasie egzaminu Ósmoklasisty

  1. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający nie może przyjść na egzamin jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic nie może wejść z uczniem na teren szkoły w czasie egzaminu, za wyjątkiem sytuacji kiedy zdający wymaga pomocy...

dowozy  i odwozy uczniów w czasie egzaminu

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Uwaga rodzice!

Zakończenia roku szkolnego w formie  uroczystych, stacjonarnych  spotkań w tym roku szkolnym NIE BĘDZIE! Klasy VIII również nie będą miały stacjonarnego zakończenia roku szkolnego. Wszyscy uczniowie, rodzice bądź ich opiekunowie prawni będą mogli odbierać świadectwa według następującego harmonogramu:

-  W dniu 26.06.2020 r. od godziny 9.00 do 14.00 wychowawca klasy będzie w swojej klasie przekazywał świadectwo indywidualnie z ewentualną nagrodą dla ucznia lub jego rodzica ( opiekuna prawnego) za pokwitowaniem odbioru.

Jeśli w tym dniu dana osoba nie odbierze świadectwa to :

- Od dnia 29.06.2020 do 31.08.2020 r. każdy uczeń, rodzic lub opiekun prawny  będzie zobowiązany odebrać w godzinach od 9.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły swoje świadectwo z ewentualna nagrodą za pokwitowaniem odbioru..

Przywozów i odwozów po odbiór świadectw nie będzie.

Dyrektor SP Ryszard Jamroży

Szanowni Państwo,

 W związku z prośbą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stargardzie umieszczamy w załączniku ulotkę edukacyjną na temat postępowania ze zużytymi maseczkami oraz rękawiczkami jednorazowymi.

 

Uwaga rodzice

Zakończył się proces rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej w Suchaniu.

Informuję, że na podstawie weryfikacji wniosków i ustaleń Komisji weryfikującej  wnioski wszyscy uczniowie  zostali pozytywnie zweryfikowani do oddziałów przedszkolnych i do klas I-ych. W związku z ochrona danych osobowych  do momentu zakończenia obostrzeń związanych z COVID-19 nie możemy podać do publicznej wiadomości list dzieci przydzielonych do poszczególnych klas czy oddziałów jak również nie możemy zaprosić Państwa na spotkanie ogólne do szkoły, dlatego w przypadku pytań dotyczących grup  i przydziału dziecka do poszczególnego wychowawcy, proszę kontaktować ze szkołą telefonicznie.

Dyrektor SP Suchań Ryszard Jamroży

Uwaga rodzice

W załączeniu dostępna jest treść Zarządzenia Nr 5 Dyrektora szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w  Szkole Podstawowej w Suchaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID -19 w dniach 06.05.2020 - 24.05.2020

Przedstawiamy przygotowaną przez psychologa i pedagoga szkoły prezentację na temat technik relaksacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z przesłanym w załączniku materiałem.  Może będzie ona pomocna w regulowaniu samopoczucia zarówno uczniom jak i wszystkim dorosłym. 

Szyjemy maseczki 

Szkoła włączyła się  w akcję "Szyjemy maseczki". 

Pracownicy obsługi szkoły oraz nauczycielki świetlicy szkolnej , wyposażone w maszyny do szycia, igły, nici i nożyczki przystapiły do akcji "Szyjemy maseczki".

Tak uszyte maseczki są przeznaczone zarówno dla pracowników szkoły jak i mieszkańców  gminy. 

Nie dajmy się! Pokonajmy wirusa razem!

Suchań, 03.04.2020 r.

 

Zarządzenie nr 4/2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu

w sprawie przedłużenie terminu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej w Suchaniu.

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję co następuje:

                                                                § 1

W celu zapewnienia większej możliwości dokonania zapisów dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy I Szkoły Podstawowej w Suchaniu przedłużam termin zapisów do dnia 15 maja 2020 r.

 

§ 2

Ulegają zmianie zapisy w załączniku nr 1, § 7 i załączniku  nr 2, § 9  Zarządzenia nr 2 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu w sprawie terminu składania wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i klasy I-ej.

§ 3

Termin składania wniosków do oddziałów przedszkolnych i do klasy I Szkoły Podstawowej w Suchaniu ustalam do 15 maja 2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 17.03.2020 r.                                                                                 

                                Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                    w Suchaniu

                                                 Ryszard Jamroży

Bezpłatne warsztaty plastyczne  „Słoneczna Galeria" dla uczniów online

Drodzy Uczniowie!

Wielu z Was ma talent plastyczny, wielu po prostu lubi malować, a niektórzy może chcieliby się tego nauczyć. Wszystkich zapraszamy do udziału w warsztatach „Słoneczna Galeria online”.

To bezpłatne warsztaty plastyczne prowadzone przez utalentowanych artystów. Inicjatorem cyklu jest Fundacja Urtica Dzieciom, która już od 10 lat organizuje inspirujące zajęcia dla najmłodszych pacjentów oddziałów onkologii i hematologii w Polsce. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkania przenoszą się do Internetu, a do udziału zaproszone są wszystkie dzieci.

Wasze prace będzie można przekazać na aukcję charytatywną, z której dochód przeznaczony jest na leczenie dzieci na oddziałach onkologicznych i hematologicznych.

Do zajęć dołączyć można w dowolnym momencie, bowiem odcinki emitowane są na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqhoG66XoCTOOQ-JyUu_Dxw

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Szanowni rodzice 

W pliku do pobrania poniżej znajdują informacje dotyczące radzenia sobie ze stresem, co ważne jest w obecnej sytuacji, w jakiej znaleźliście się Wy jak i Wasze dzieci. Proszę o zapoznanie się z załączonym tekstem - nie jest on długi a może pomóc.

Psycholog i pedagog szkolny

Szanowni Rodzice,

przekazujemy Wam kilka ważnych informacji, które pomogą zorganizować dzieciom naukę  domu, motywować je do systematycznej nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo w sieci.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Przede wszystkim warto przyznać, że tymczasowa nauka w domu to nie szkoła i duża część dzieci będzie mniej skupiona niż ma to miejsce na lekcjach w szkolnej klasie. Dom nie musi być szkołą, ale warto tak zorganizować przestrzeń i czas, by dzieci poczuły się bezpiecznie i, by w miarę możliwości,  wykorzystały okres przymusowej izolacji na rozwój swojego potencjału.

Po pierwsze: ZAPLANUJ DZIEŃ

Wspólnie z dzieckiem ustalcie harmonogram dnia, z uwzględnieniem pobudki, posiłków, obowiązków domowych, odpoczynku, zabawy, no i – nauki (z podziałem na przedmioty). Pamiętaj, że to do Ciebie – rodzicu – należy ostatnie słowo w tej kwestii, ale warto wziąć pod uwagę zdanie i potrzeby swojego dziecka. Dla młodszych dzieci można wspólnie stworzyć plan ilustrowany i powiesić go w miejscu widocznym dla wszystkich członków rodziny. Bez względu na wiek, współuczestniczenie w układaniu rozkładu dnia da dzieciom bezcenne poczucie sprawczości i podmiotowości..

 Drogi Uczniu!

Pracując zdalnie dbaj o bezpieczeństwo i zdrowie!

Zasady Bezpieczeństwa w Internecie

Chroń swoją prywatność

Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres domowy.

Zadbaj o swój wizerunek. Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, zadbaj, by widzieli je tylko Twoi znajomi. Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś lub za jakiś czas.

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w Internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. Możesz w takiej sytuacji skontaktować się z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, dzwoniąc pod bezpłatny numer 116111.

Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Nigdy nie można w 100% zawierzyć komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z osobami poznanymi w Internecie. O propozycjach spotkania od internetowych znajomych informuj rodziców.

Szanuj innych w sieci!

Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie reaguj agresją na agresję.

Krytycznie traktuj informacje umieszczone w internecie, pamiętaj, że publikacje te mogą być nieprawdziwe lub przekłamane.

Koniecznie codziennie poruszaj się – poćwicz w domu. Nie spędzaj całego dnia przed ekranem laptopa, komputera, czy telefonu. Rób przerwy między lekcjami. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla zachowania odporności.

Pamiętaj o tym, by dbać o umysł i o ciało!

Uwaga rodzice

dzieci przyszłorocznych klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

 

      W związku z zaistniałą sytuacją zamknięcia szkół, wynikającą  z przeciwdziałania zagrożeniem  koronawirusa informuję, że wnioski rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych proszę przesyłać drogą internetową na adres spsu@post.pl

Wnioski można pobrać z zakładki dla rodziców na stronie internetowej szkoły www.spsuchan.pl

                                                                                    

Z poważaniem

                                                                           dyrektor Ryszard Jamroży

V Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny

Jak nazywała się koza, która wychowała Zeusa?  Komu Parys wręczył złote jabłko? Kto zdradził sekret króla Midasa?  

Na takie między innymi pytania odpowiadali uczestnicy V Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego, który odbył się  05 marca  w naszej szkole.   Zaproszenie przyjęły reprezentacje 4 szkół podstawowych: Ińsko, Marianowo, Pęzino i Strachocin. Uczestnicy rozwiązywali  indywidualnie test składający się z 33 zadań, wyniki rozliczono grupowo. Zwycięzcami została drużyna ze Szkoły Podstawowej               w Strachocinie. Drugie miejsce zajęła reprezentacja  z Pęzina. Trzecie miejsce  wywalczyli nasi uczniowie: Jędrzej Dąbek, Szymon Bodnar i Klara Urbańska, która indywidualnie zdobyła  tytuł Eksperta Mitologii Greckiej.

Uwaga

 

konkurs 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE

DLA RODZICÓW  I NAUCZYCIELI

Twoje dziecko nie umie żyć bez internetu? W każdej wolnej chwili sięga po komórkę, by pograć lub sprawdzić social media? Nie wiesz jak sobie z tym radzić? Pomożemy. Weź udział w naszym webinarze. Startujemy        za tydzień – 30 stycznia o godz. 18.00.

Główny temat naszego spotkania to bezpieczeństwo dzieci w sieci. Na nasze bezpłatne szkolenie, bo tym de facto jest webinar, zapraszamy nie tylko rodziców, ale i nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z nadużywaniem internetu lub cyberprzemocą.  

O czym będzie mowa? Na pewno poruszymy tematy sextingu i cyberprzemocy. Opowiemy Wam, jak właściwie towarzyszyć najmłodszym w sieci, ale i w jaki sposób stawiać granice korzystania z internetu, by nastolatek nie czuł się nadmiernie kontrolowany.

Będziecie mieli realny wpływ na przebieg tego wydarzenia. Czekamy na Wasze pytania. Możecie zadawać je już dziś (w naszych mediach społecznościowych), będzie mogli pytać także na żywo. Koniecznie do nas dołączcie.

Jak to zrobić? To bardzo proste. Przygotujcie wygodny fotel, komputer lub smartfon, kubek ciepłej herbaty. Wejdźcie na profil „Nauka. To lubię” na Facebooku lub na YouTube. To tam, dokładnie za tydzień (czyli w czwartek 30 stycznia), punktualnie o godz. 18 uruchomimy transmisję.                                                                                   MINISTERSTWO CYFRYZACJI I AKADEMIA NASK

28 Finał WOŚP w naszej szkole

W tym roku po raz pierwszy gościła w naszej szkole stacjonarna puszka WOŚP. Oznacza to, że nasi wolontariusze, któymi byli uczniowie klasy 7a, nie zbierali datków w czasie Wielkiego Finału WOŚP, tylko w ciągu 3 dni pełnili dyżury w holu szkoły przy puszce kwestorskiej.

Dzięki Waszemu zaangażówaniu udało się zebrać pokaźną kwotę: 931,23 zł. 

serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za aktywny udział w akcji.

Samorząd  Uczniowski

 

Spokojnych Świąt Bożego  Narodzenia,

pełnych rodzinnego ciepła i wielkiej radości

oraz pomyślności na każdy dzień Nowego Roku

życzą:

dyrekcja i grono pedagogiczne

Szkoły Podstawowej w Suchaniu

Podziękowanie

 

                                  Drodzy nauczyciele, rodzice i uczniowie 

serdecznie dziękujemy

                 za zaangażowanie i udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym

            organizowanym w naszej szkole.

Jak zwykle mogliśmy liczyć na waszą hojność i aktywny udział.

                                                                   Organizatorzy

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele

Serdecznie zapraszamy  na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się

dnia 13.12.2019r. w godz. 10:00- 13:00 na Rynku naszego miasta.

Będzie on miał charakter otwarty dla mieszkańców, przewidziano wiele atrakcji.

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i rodzicami przygotowali ozdoby świąteczne, wypieki, koncert kolęd. Mamy także niespodzianki, które pojawią się podczas kiermaszu.

                     Zapraszamy do aktywnego udziału w imprezie.

                                              Organizatorzy

Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu.

W piątek 29.listopada w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej, odbył się happening poświęcony zmianom klimatycznym. Wydarzenie przebiegało się pod hasłem ,,Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu". Społeczność szkolna chciała zamanifestować solidarność ze wszystkimi organizacjami i osobami walczącymi o czyste środowisko, a także uświadomić mieszkańcom naszej miejscowości wagę problemu. Podczas przemarszu ulicami Suchania uczniowie klas 4-8 nieśli plakaty z hasłami dotyczącymi ochrony środowiska, które wcześniej sami wykonali. Podsumowanie akcji odbyło się na suchańskim rynku. Odczytały apel do młodzieży i mieszkańców , z radami w jaki sposób każdy z nas może uchronić Ziemię przed katastrofą. Głos zabrała również przedstawicielka Urzędu Miejskiego, Pani Joanna Kurek, która podziękowała młodzieży za tak cenną inicjatywę. Całość imprezy podsumowała Pani Małgorzata Konopka wicedyrektor szkoły. Odczytała również  wyniki konkursu na najciekawszy  plakat.

26 listopada, nasi uczniowie – Jędrzej Dąbek, Antoni Poniżnik  i Tomasz Szczerba   wzięli udział w  finale  konkursu  wiedzy o Ińskim  Parku Krajobrazowym. Organizatorem konkursu był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego ze Szczecina.  Konkurs  składał sie z trzech  etapów: eliminacji szkolnych, wyjazdu terenowego - podczas, którego uczniowie zapoznawali się z walorami przyrodniczymi parku oraz części finałowej. W ostatnim etapie młodzież rozwiązywała test wiedzy o Ińskim  Parku Krajobrazowym. Pytania obejmowały bardzo szeroki zakres wiedzy o parku. Nasz zespół okazał się bezkonkurencyjny i wygrał po raz kolejny klasyfikację zespołową , zdobywając dla szkoły urządzenie wielofunkcyjne –drukarko-kserokopiarkę. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął  również nasz uczeń naszej szkoły-Tomasz Szczerba.

Dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie  szkoły i gratulujemy wygranej.

Życzymy dalszych sukcesów!

    

        W dniach od 25 listopada do 18 grudnia 2019r.

w Szkole Podstawowej w Suchaniu 

zostanie przeprowadzona akcja charytatywna pod hasłem:

„ŚWIĄTECZNA PACZKA” .

W ramach akcji zbierane będą produkty spożywcze  z długotrwałym terminem przydatności (słodycze, produkty w puszkach, butelkach, słoikach, sucha żywność itp.) oraz nowe zabawki. Zebrane produkty zostaną przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom naszych uczniów.

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy akcji: Iwona Kłyszejko, Bogumiła Ozimkiewicz i Marzenna Regucka.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

.

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Fundacja Instytut Łukasiewicza przygotowała projekt „Mistrzowie i patrioci”, który został objęty  Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu i  wzięli udział w ogólnopolskim konkursie literackim, który miał służyć przypomnieniu sylwetek polskich sportowców - narodowych bohaterów walczących w obronie ojczyzny. Pięcioro uczniów z klasy 8a - Bartek Bentkowski, Mikołaj Jaworski, Zosia Kurek, Zuzia Procek i Bartek Sochacki – napisało prace o patronie naszej szkoły - Januszu Kusocińskim. 

Na konkurs wpłynęło niemal 1,2 tys. prac z kilkuset szkół z całej Polski!

Miło nam poinformować, że Bartłomiej Bentkowski znalazł się w gronie nagrodzonych uczniów. Jego praca zdobyła wyróżnienie drugiego stopnia.Bartek dostał zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród         w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP.

Bartkowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają  pamiątkowe nagrody - gry planszowe „Mistrzowie i patrioci”, które zostaną dostarczone do szkół.

godz. 11:11 "Szkoła do hymnu".

Obchody Święta Niepodległości

W dniu 8 listopada w naszej szkole obchodziliśmy uroczyscie 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach obchodów tego święta w szkole odbyły się apele przygotowane dla klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej. Montaże słowno - muzyczne zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli a dodatkową oprawę stanowiły samodzielnie przygotowane kotyliony. 

Ogodzinie 11.11 uroczyście odśpiewano 4-zwrotkowy hymn Polski włączając się w ten sposób w ogólnopolską akcję "Szkoła do Hymnu” – inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej pana Dariusza Piontkowskiego oraz Rady Dzieci i Młodzieży powołanej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 

Z życia Koła Turystyczno- Krajoznawczego WRZECIONO…

26 października wyruszyliśmy na kolejny comiesięczny  rajd pieszy. Wzięło w nim udział 56 osób (uczniowie, rodzice, nauczyciele). Uczestnicy pokonali trasę długości 5km biegnącą w okolicach miejscowości Sierakowo. Aktywnie spędzając wolny czas,  mieli jednocześnie możliwość podziwiania uroków złotej polskiej jesieni. Szczególne gratulacje należą się najmłodszym uczestnikom rajdu – uczniom kl. I a, którzy po raz pierwszy wzięli udział                   w wyprawie.

Na zakończenie na polu biwakowym w okolicach Jeziora Sierakowskiego tradycyjnie zorganizowano ognisko.

 Do zobaczenia w listopadzie!

Żywa lekcja historii

        10 października 2019 roku naszą szkołę odwiedził Teatr Historyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego” z dwoma przedstawieniami na temat historii Polski.  

     Klasy młodsze wspaniale zostały wprowadzone w niektóre zagadnienia polskiej historii, natomiast dla klas  starszych było to doskonałe przypomnienie materiału Ku Niepodległej !

Uczniowie klas czwartych i piątych przenieśli się do epoki  średniowiecza. Niektórzy  mieli okazję wcielić się w rolę wojów, rycerzy oraz średniowiecznych myśliwych.

   .         

                Na  zajęciach dla klasy siódmej i klas ósmych aktorzy poruszyli zagadnienia powstań narodowo wyzwoleńczych. Bogactwo strojów i uzbrojenia ułatwiło młodzieży określić charakter i różnice powstań Listopadowego i Styczniowego. Poznali rolę kosynierów, wojska Księstwa Warszawskiego. W wędrówce przez lata spotkali postać Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego, aby po 123 latach traumatycznych doświadczeń Polaków spotkać Naczelnika Józefa Piłsudskiego – symbol odzyskania Niepodległości. 

      „Żywa Lekcja Historii” to podróż przez wieki, poruszająca zagadnienia wychowania patriotycznego. To przede wszystkim zaznajomienie uczniów z historią poprzez kontakt z dawnymi obyczajami, bronią oraz uzbrojeniem ochronnym.

      W trakcie lekcji żywej historii dzieci i młodzież mieli okazję dobrze się bawiąc zdobyć wiedzę historyczną.  

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

 20 września 2019r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji realizowanychw ramach lokalnego programu rewitalizacji w latach 2016 - 2020  w Gminie Suchań   (termomodernizacja budynku szkoły, zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły, budowa kompleksu lekkoatletycznego). W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, grono pedagogiczne, uczniowie oraz mieszkańcy Suchania. Pani Stanisława Bodnar Burmistrz Suchania podziękowała za wsparcie i zaangażowanie przy realizacji inwestycji: panu marszałkowi Jarosławowi Rzepie, wykonawcom robót, samorządowcom i dyrekcji szkoły. Po występach artystycznych w wykonaniu uczniów klas młodszych, ksiądz proboszcz Robert Kos dokonał poświęcenia nowego obiektu. Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie symbolicznej wstęgi przez: Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego pana Jarosława Rzepę, Burmistrza Suchania panią Stanisławę Bodnar, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Suchaniu panią Małgorzatę Sawczuk oraz przez przedstawicieli społeczności szkolnej: Bartłomieja Bentkowskiego i Urszulę Stolarską.

Następnie  wszyscy uczniowie udali się na boiska sportowe, gdzie odbyły się szkolne zawody: dla uczniów klas 1-4 i OP  biegi przełajowe, a dla uczniów klas  5-8 biegi   na dystansie 60m i skok w dal.

Z życia Koła Turystyczno-Krajoznawczego WRZECIONO

W sobotę 21 września odbył się pierwszy w tym roku szkolnym rajd pieszy. Uczestnicy ( uczniowie, rodzice, nauczyciele) pokonali trasę długości 8km, położoną  na ciekawym przyrodniczo terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego. Na zakończenie na polu biwakowym w okolicach Jeziora Okole zorganizowano ognisko. Pogoda i humory dopisały, co obrazują zdjęcia, które możesz obejrzeć w galerii.

02 września 2019  - inauguracja roku szkolnego 

Rok szkolny 2019/2020rozpoczął się w naszej szkolne uroczystym apelem, na którym obecne były władze miasta i gminy, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz rodzice uczniów. 

Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar życzyła nauczycielom wielu sukcesów i zadowolenia z pracy w nowym roku szkolnym. Dyrektor szkoły - Ryszard Jamroży przywitał nowych uczniów z klasy pierwszej, którzy dopiero rozpoczynają szkolną przygodę i życzył wszystkim wspaniałych chwil w szkole i realizacji swoich pasji i zainteresowań. Wicedyrektor szkoły - Małgorzata Konopka przedstawiła wychowawców klas i zapoznała ze zmianami organizacyjnymi szkoły.

 

O godzinie 10.30 zabrzmiał pierwszy dzwonek - znak, że wakacje się skończyły a  rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020.