dane adresowe placówki

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego 

ul. Kardynała Augusta Hlonda 1 

73-132 Suchań 

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

tel. 91 5624012

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.J.Kusocińskiego

mgr Ryszard Jamroży

tel.91 5624012

e-mail: spsu@post.pl

 Wicedyrektor

mgr Małgorzata Konopka

tel. 91 5624012

 

 

Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Pani Patrycja Maliniak– Przewodnicząca Rady                Rodziców.

Pani Agnieszka Dąbek– Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców

Pan Dariusz Raniszewski– Skarbnik Rady Rodziców.

Pani Małgorzata Sochacka– Sekretarz Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie zorganizowało dyżury dla rodziców w celu ewentualnych spotkań . Szczegółowe informacje w załączniku.

Z poważaniem

                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchaniu

         Ryszard  Jamroży

 

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

tel. 91-442-75-00

 

SZANOWNI  RODZICE

Informujemy, o możliwości kontaktu telefonicznego        lub osobistego z wizytatorami Kuratorium Oświaty               w Szczecinie - koordynatorami ds. edukacji włączającej:

p. Hanną Markowską i p. Agnieszką Stroynowską

w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00.

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W 2019/2020

autobus nr 1

6.55    Wapnica        

7.00    Nosowo                           kl.V - VIII

7.05   Suchanówko

7.10   Suchań          


7.20   Nosowo        

7.25   Suchanówko                    OP +  I  -  IV SP  

7.30   Suchań        


7.55   Wapnica       

8.00   Suchanówko                 OP +  I -  IV  SP

8.15   Suchań         


13.00  Suchanówko, Nosowo,Wapnica kl.I - IV

14.00   Suchanówko, Nosowo, Wapnica 

OP+ V - VI

15.00  Suchanówko, Nosowo, Wapnica 

OP+ VII-VIII

autobus nr 2

 

7.05     Modrzewo      

7.10     Tarnowo                       kl.V - VIII

7.15    Suchanki

7.20    Słodkowo

7.30    Suchań


7.50    Modrzewo      

7.55    Tarnowo                    OP +  I  -  IV SP  

8.00    Suchanki

8.05    Słodkowo

8.15   Suchań        


8.25   Żukowo      

835   Sadłowo                 OP +  I -  IV  SP

8.40   Suchań         


13.00  Słodkowo,Suchanki,Tarnowo, Modrzewo                           klasy I - V

14.00  Słodkowo,Suchanki,Tarnowo, Modrzewo                           OP+  IV- VI

15.00  Słodkowo,Suchanki,Tarnowo, Modrzewo                         OP+VII-III

 

 

autobus nr 3

6.55    Brudzewice kol        

7.00    Brudzewice               kl. V - VIII

7.05   Słodkówko

7.10   Suchań          


7.20   Żukowo        

7.25   Sadłowo                       kl. V  -VIII 

7.30   Suchań        


8.05  Brudzewice kol       

8.10   Brudzewice                 OP +  I -  IV  SP

8.15   Słodkówko

8.20   Suchań         


13.00  Sadłowo,Słodkówko,Brudzewice,Brudzewice kol,      Żukowo                      klasy I - V

14.00   Sadłowo,Słodkówko,Brudzewice,Brudzewice kol,      Żukowo                    OP+ IV-VI

15.0   Sadłowo,Słodkówko,Brudzewice,Brudzewice kol,      Żukowo                  OP + VII-VIII

kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie roku szkolnego- 02.09.2019r

2. Zimowa przerwa świąteczna- 23.12.2019r. – 31.12.2018r.

3. Ferie zimowe- 10.02.2020r- 23.02.2020r

4. Wiosenna przerwa świąteczna- 09.04.2020r. - 14.04.2020r.

5. Zakończenie roku szkolnego  kl.8 szkoły podstawowej- 25.06.2020r.

6. Zakończenie roku szkolnego – dla wszystkich- 26.06.2020r.

7. Dni wolne od zajęć dydaktycznych-
   *01.11.2019r. Wszystkich Świętych

   *11.11.2019r. Święto Niepodległości

   *06.01.2020r.  Święto Trzech Króli

   *01.05.2020r. Święto Pracy

   *11.06.2020r. Boże Ciało

8. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021- 01.09.2019r.

9. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych SP

   * 12.06.2020r.

   *21.04. – 23.04.2020– wg harmonogramu OKE egzaminy ósmoklasistów

Terminy dodatkowe egzaminów -

      01.06-033.06.2020r  - egzamin ósmoklasisty

                                                          

spotkania z rodzicami

 

  1. Terminy wywiadówek
  • 21.11.2019r. - zebranie w klasach
  • 06.02.2020r. - przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji za I semestr (pedagogizacja rodziców nt. bezpieczeństwa w Internecie)
  • 02.04.2020r. - zebranie w klasach (+ zebranie informacyjne dla rodziców uczniów kl. 8 szkoły podstawowej o zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.)
  • 28.04.2020r. - zebranie rodziców dzieci z OP – przedstawienie wyników diagnozy przedszkolnej
  • 21.05.2020r. - zebranie informacyjne w klasach o przewidywanych ocenach rocznych

 

  2  .Terminy zebrań informacyjnych

  • 19.09.2019r - zebranie ogólne dla rodziców
  • 08 - 09.06.2020r. – dla przyszłorocznych klas  I SP i OP,
  • 08- 09.06.2020r. - Dni Otwarte dla rodziców i dzieci przyszłorocznych oddziałów przedszkolnych

 

Terminy zebrań informacyjnych dla uczniów i rodziców w sprawie wyników egzaminów zewnętrznych ustalają wychowawcy klas w uzgodnieniu z nauczycielami przedmiotów i wicedyrektorem.

Spotkania dla rodziców klas ósmych szkoły podstawowej – wg potrzeb.

 

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

 Poniżej publikujemy treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Suchaniu w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Suchaniu

 

Rekrutacja

 

2019 /2020

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Poniżej publikujemy treść Załącznika Nnr 2 do Zarządzenia     Nr 2/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Suchaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEBEZPIECZNA GRA „MOMO CHALLENGE”

Policja ostrzega przed grą „Momo Challenge”. Na niebezpieczeństwo narażone są przede wszystkim dzieci. „Momo Challenge” to forma gry, która rozprzestrzenia się dzięki mediom społecznościowym oraz komunikatorom zainstalowanym w telefonach komórkowych.

Gra polega na zaakceptowaniu zaproszenia do znajomych od „Momo”, makabrycznie wyglądającej lalki. Jeśli doda się ją do swoich kontaktów, Momo przesyła straszne wiadomości. „Ofiara” zaczyna otrzymywać groźby oraz instrukcje przekonujące                        do wykonywania określonych zadań. Początkowo Momo jest miła i próbuje zaprzyjaźnić się     z  dzieckiem. Dołączenie strasznej postaci do kontaktów skutkuje zainfekowaniem urządzenia użytkownika wirusem wydobywającym prywatne dane.

 

Momo grozi swoim ofiarom,  że: upubliczni ich dane i dane najbliższych osób oraz wyrządzi szkodę członkom rodziny.   Co istotne, groźby są często „wzbogacane” przerażającymi lub krwawymi obrazami. Warto podkreślić, że Momo zachęca użytkowników gry do samookaleczeń lub samobójstw. Według spekulacji, gra pochodzi z Japonii. Szybko rozprzestrzeniła się jednak na Amerykę Łacińską i Północną. Numery telefonów związane z „Momo” pochodzą z Japonii, Meksyku i Kolumbii.

Policja zwraca się do rodziców o wzmożoną czujność.