Prezentujemy procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Suchaniu.

 

Zawarte są w nich  obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

oraz instrukcje  zachowania w sytuacjach kryzysowych. 

Uwaga. Od 01.09.2018r obowiązują nowe wnioski o przyznanie świadczenia socjalnegoz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Są do pobrania poniżej 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ZFŚS

1. Oświadczenie o uzyskanych dochodach  za poprzedni rok rozliczeniowy z deklaracji „ PIT” – do 10.03 - każdego roku

2. Świadczenia:

 - mieszkaniowe    do 10.03 – każdego roku

                            do 01.06 – każdego roku

                            do 10.09 – każdego roku

                            do 01.12 – każdego roku

                            do 10.03 – każdego roku

                            do 01.06 – każdego roku     

- socjalne, zdrowotne, losowe    do 10.09 – każdego roku

                             do 01.12 – każdego roku

   - zwiększenie wydatków  socjalno-bytowych np.(świątecznych)

                             do 10.03 – każdego roku

                            do 01.12 – każdego roku

 - wypoczynek letni (dotyczy dzieci uprawnionych)      do 10.09-każdego roku

 - wypoczynek zimowy (dotyczy dzieci uprawnionych) do 10.03 – każdego roku

 - wypoczynek „wczasy pod gruszą”                             do 10.09 – każdego roku