Procedura przebywania osób na terenie Szkoły podstawowej w Suchaniu. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ZFŚS

1. Oświadczenie o uzyskanych dochodach  za poprzedni rok rozliczeniowy z deklaracji „ PIT” – do 10.03 - każdego roku

2. Świadczenia:

 - mieszkaniowe    do 10.03 – każdego roku

                            do 01.06 – każdego roku

                            do 10.09 – każdego roku

                            do 01.12 – każdego roku

                            do 10.03 – każdego roku

                            do 01.06 – każdego roku     

- socjalne, zdrowotne, losowe    do 10.09 – każdego roku

                             do 01.12 – każdego roku

   - zwiększenie wydatków  socjalno-bytowych np.(świątecznych)

                             do 10.03 – każdego roku

                            do 01.12 – każdego roku

 - wypoczynek letni (dotyczy dzieci uprawnionych)      do 10.09-każdego roku

 - wypoczynek zimowy (dotyczy dzieci uprawnionych) do 10.03 – każdego roku

 - wypoczynek „wczasy pod gruszą”                             do 10.09 – każdego roku

 

Zarządzenie nr 3/2022

Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Suchaniu

z dnia 15 lutego 2022 r. 

w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 2/2022 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Suchaniu

z dnia 28 stycznia  2022 r. 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych, oraz  klas pierwszych szkoły podstawowej.

Poniżej publikujemy tekst Zarządzenia Nr 2/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej

Poniżej publikowany jest tekst Zarządzenia nr 20/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu w sprawie powołania komisji ds Pracowniczych Planów Kapitałowych przy Szkole Podstawowej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Procedury i zasady nauczania zdalnego  i hybrydowego 


Szkoła Podstawowa w Suchaniu

Przedstawiamy poniżej procedury nauczania zdalnego i hybrydowego obowiązujące w Szkole Podstawowej w Suchaniu - załącznik do Zarządzenia Nr 16/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu

Poniżej publikujemy tekst Zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  z dnia 05 lutego 2021

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19


Szkoła Podstawowa w Suchaniu

1.Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się choroby.

2.Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku z zachorowaniami z powodu koronawirusa, aby zdrowi uczniowie/ pracownicy szkoły nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej.

3.Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego w Szkole Podstawowej w Suchaniu zachorowania z powodu koronawirusa.

Regulaminy korzystania z obiektów  w okresie pandemii Covid - 19


Szkoła Podstawowa w Suchaniu

Przedstawiamy poniżej regulaminy korzystania z obiektów szkoły : świetlicy szkolnej, stołówki oraz obiektów sportowych w okresie pandemii Covid-19.

Prezentujemy procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Suchaniu.

 

Zawarte są w nich  obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

oraz instrukcje  zachowania w sytuacjach kryzysowych. 

Uwaga. Od 01.09.2018r obowiązują nowe wnioski o przyznanie świadczenia socjalnegoz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Są do pobrania poniżej