Andrzejki w klasach I - III

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Wirtualny Apel w klasach młodszych - 11 listopad

Uczymy się jak zdrowo żyć

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej w klasach 1 - 3

Festyn Rodzinny

Pasowanie na ucznia w klasach pierwszych

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022