W ramach swojej działalności świetlica szkolna organizuje wiele specjalnych wydarzeń podczas roku szkolnego, które mają na celu zachęcenie uczniów do wykazania się swoimi zdolnościami artystycznymi.

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W  SP  W  SUCHANIU

GODZINA

RODZAJ   ZAJĘĆ

7.00 – 8.40

    Przyjazd dzieci do szkoły, zajęcia opiekuńcze, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe

8.40 -12.05

    Zajęcia programowe w grupach: dydaktyczne, plastyczne, techniczne, ruchowe, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne,ogadanki,rozmowy,konkursy, guizy zgodnie z obowiązującymi rozkładami

12.05 – 13.00

     Wyjście na obiad, pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy stolikowe, zabawy w kącikach zgodnie z zainteresowaniami

13.00 – 15.00

    Opieka przy odwozach, gry i zabawy logiczne, zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne,

     odrabianie prac domowych -  nauka własna

15.00 – 16.00

     Zajęcia opiekuńcze nad dziećmi oczekującymi na rodziców: gry i zabawy stolikowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne w kącikach,

     rysowanie, malowanie, czytanie i oglądanie bajek, rozchodzenie się dzieci

Dożywianie

Uprzejmie informujemy, że osoby korzystające z posiłków ze stołówki szkolnej mogą dokonywać wpłat do 5 każdego miesiąca na konto:

1993 8710 4242 0601 2120 0000 10

STAWKA ŻYWIENIOWA ZA MIESIĄC październik  2018

1/2 obiadu SP -       23 dni x 1,42zł  =  32,66,zł           

cały obiad SP-         23 dni x 2,84zł  = 65,32 zł  

obiad pracowniczy - 23 dni x 6,74 zł = 155,00 zł

herbata dla klas OP - 2 zł

Poniżej podajemy plan przywozów i odwozów uczniów obowiązujący

od dnia 04 września 2018 roku