Świetlica Szkolna

Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu organizuje wiele specjalnych wydarzeń podczas roku szkolnego, mających na celu zachęcanie uczniów do wykazania się swoimi zdolnościami artystycznymi. 

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że osoby korzystające z posiłków ze stołówki szkolnej mogą dokonywać wpłat do 5 każdego miesiąca na konto:

1993 8710 4242 0601 2120 0000 10

STAWKA ŻYWIENIOWA ZA MIESIĄC maj 2018

1/2 obiadu SP -     18 dni x 1,42 = 25,56 zł           

cały obiad SP-      18 dni x 2,84 = 51,12 zł  

obiad pracowniczy - 18 dni x 6,74 = 121,31 zł

 

STAWKA ŻYWIENIOWA ZA MIESIĄC czerwiec 2018

1/2 obiadu SP -      14 dni x 1,42 = 19,88 zł             

cały obiad SP-       14 dni x 2,84 = 39,76 zł  

obiad pracowniczy - 19 dni x 6,74 = 94,35 zł

herbata dla klas OP- 2 zł

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZSP  W  SUCHANIU

GODZINA

RODZAJ   ZAJĘĆ

7.00 – 8.40

Przyjazd dzieci do szkoły, zajęcia opiekuńcze, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe

8.40 -12.05

Zajęcia programowe w grupach: dydaktyczne, plastyczne, techniczne, ruchowe, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne, pogadanki, rozmowy, konkursy, guizy zgodnie z obowiązującymi rozkładami

12.05 – 13.00

Wyjście na obiad, pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy stolikowe, zabawy w kącikach zgodnie z zainteresowaniami

13.00 – 15.00

Opieka przy odwozach, gry i zabawy logiczne, zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, odrabianie prac domowych -  nauka własna

15.00 – 16.00

Zajęcia opiekuńcze nad dziećmi oczekującymi na rodziców: gry i zabawy stolikowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne w kącikach, rysowanie, malowanie, czytanie i oglądanie bajek, rozchodzenie się dzieci