W ramach swojej działalności świetlica szkolna organizuje wiele specjalnych wydarzeń podczas roku szkolnego, które mają na celu zachęcenie uczniów do wykazania się swoimi zdolnościami artystycznymi.

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZSP  W  SUCHANIU

GODZINA

RODZAJ   ZAJĘĆ

7.00 – 8.40

Przyjazd dzieci do szkoły, zajęcia opiekuńcze, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe

8.40 -12.05

Zajęcia programowe w grupach: dydaktyczne, plastyczne, techniczne, ruchowe, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne, pogadanki, rozmowy, konkursy, guizy zgodnie z obowiązującymi rozkładami

12.05 – 13.00

Wyjście na obiad, pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy stolikowe, zabawy w kącikach zgodnie z zainteresowaniami

13.00 – 15.00

Opieka przy odwozach, gry i zabawy logiczne, zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, odrabianie prac domowych -  nauka własna

15.00 – 16.00

Zajęcia opiekuńcze nad dziećmi oczekującymi na rodziców: gry i zabawy stolikowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne w kącikach, rysowanie, malowanie, czytanie i oglądanie bajek, rozchodzenie się dzieci

Dożywianie

Uprzejmie informujemy, że osoby korzystające z posiłków ze stołówki szkolnej mogą dokonywać wpłat do 5 każdego miesiąca na konto:

1993 8710 4242 0601 2120 0000 10

STAWKA ŻYWIENIOWA ZA MIESIĄC wrzesień 2018

1/2 obiadu SP -        19 dni x 1,42 =  26,98,zł           

cały obiad SP-          19 dni x 2,84 = 53,96 zł  

obiad pracowniczy - 19 dni x 6,74 = 128,04 zł

herbata dla klas OP - 2 zł

Poniżej podajemy plan przywozów i odwozów uczniów obowiązujący

od dnia 04 września 2018 roku