W ramach swojej działalności świetlica szkolna organizuje wiele specjalnych wydarzeń podczas roku szkolnego, które mają na celu zachęcenie uczniów do wykazania się swoimi zdolnościami artystycznymi.

Szanowni Rodzice i Kochane Dzieci!
 

Przesyłamy gorące pozdrowienia mając nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.

Na stronach internetowych dostępnych jest dużo materiałów edukacyjnych (darmowych), przy których będziecie mogli spędzić czas w sposób kreatywny i wartościowy.

Zapraszamy do korzystania z przygotowanych propozycji:

 

.

          Czym będziemy się zajmować

          w roku szkolnym 2019/2020?

Regulamin świetlicy szkolnej

Opieka nad dzieckiem    sześcioletnim w świetlicy szkolnej.

Cykl kształcenia  w szkole rozpoczyna się obowiązkiem rocznego przygotowania  przedszkolnego i obejmuje dzieci, które ukończyły 6 rok życia. 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W  SP  W  SUCHANIU

GODZINA

RODZAJ   ZAJĘĆ

7.00 – 8.40

    Przyjazd dzieci do szkoły, zajęcia opiekuńcze, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe

8.40 -12.05

    Zajęcia programowe w grupach: dydaktyczne, plastyczne, techniczne, ruchowe, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne,ogadanki,rozmowy,konkursy, guizy zgodnie z obowiązującymi rozkładami

12.05 – 13.00

     Wyjście na obiad, pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy stolikowe, zabawy w kącikach zgodnie z zainteresowaniami

13.00 – 15.00

    Opieka przy odwozach, gry i zabawy logiczne, zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne,

     odrabianie prac domowych -  nauka własna

15.00 – 16.00

     Zajęcia opiekuńcze nad dziećmi oczekującymi na rodziców: gry i zabawy stolikowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne w kącikach,

     rysowanie, malowanie, czytanie bajek, rozchodzenie się dzieci

Uwaga

Od 02.01.2019r. obowiązują nowe stawki żywieniowe:

½ obiadu – 1,55 zł

Cały obiad – 3,10 zł

Obiad pracowniczy – 7,41 zł

Dożywianie

Uprzejmie informujemy, że osoby korzystające z posiłków ze stołówki szkolnej mogą dokonywać wpłat do 15 każdego miesiąca na konto:

1993 8710 4242 0601 2120 0000 10

STAWKA ŻYWIENIOWA ZA MIESIĄC marzec 2020

     1/2 obiadu SP -    20 dni x 1,55zł  = 31,00 zł           

            cały obiad SP -          20 dni x 3,10zł  = 62,00zł  

            obiad pracowniczy -   20 dni x 7,41zł = 148,18 zł

           herbata dla klas OP -   2 zł

Poniżej podajemy plan przywozów i odwozów uczniów obowiązujący

od dnia 03 września 2019 roku 

Świątecznie w świetlicy